Menu

Polityka Prywatności

Seeds For The Future 2021

Jaki jest cel niniejszej Polityki Prywatności ?


Deklaracja ochrony prywatności firmy Huawei dotycząca użytkowników indywidualnych została zaktualizowana 26 października 2021 r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o danych osobowych, które zbieramy na Twój temat w związku z Twoim udziałem w Programie Edukacyjnym Seeds For the Future (zwanym dalej: „Programem Edukacyjnym”) oraz o tym jak i w jakim celu je przetwarzmy. Polityka Prywatności zawiera również podsumowanie Twoich praw, które przysługują Tobie jako osobie, której dane dotyczą. Niektóre terminy zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą być dla Ciebie nieznane – w związku z tym na końcu Polityki Prywatności znajduje się słownik, w którym możesz zapoznać się ze znaczeniem użytych terminów. Zostały one napisane dużymi literami.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Huawei Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa („Huawei”).

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Huawei Technologies Düsseldorf GmbH
DPO Office
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Niemcy

lub za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego: https://www.huawei.com/en/personal-data-request.

Dane osobowe, które przetwarzamy w związku z Programem Edukacyjnym Seeds for the Future 2021

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Huawei?

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Treść Twojego CV, tj. wszystkie dane, które tam zamieścisz, (w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje na temat Twojego doświadczenia zawodowego oraz edukacji: oraz inne dane, które nam przekażesz);
 • List motywacyjny (opcjonalne);
 • Dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia edukacyjne np. wykaz średniej ocen, certyfikaty (opcjonalne);
 • Dane w postaci Twojego wizerunku i głosu, jeżeli zdecydujesz przesłać do nas nagranie wideo (opcjonalne). Jeżeli zdecydujesz się przekazać Huawei takie nagranie, prosimy abyś wystapił na nim samodzielnie oraz nie udostępniał na nim wizerunku innych osób (osób trzecich). W przypadku uwzględnienia na nagraniu wizerunku osób trzecich, nagranie to zostanie niezwłocznie i trwale usunięte.

W przypadku wyselekcjonowanych/zakwalifkowanych Uczestników Programu Edukacyjnego przetwarzamy dodatkowo następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane w postaci Twojego wizerunku lub głosu (nagranie wideo uzyskane w trakcie uczestnictwa w kursach i webinarze);
 • Dane na temat wybranych kursów fakultatywnych i uczestnictwie w nich;
 • Dane konieczne do zalogowania się do platformy ilearningx, na której realizowane będą kursy edukacyjne w ramach Programu Edykacyjnego: login/nazwa użytkownika oraz hasło.

W przypadku laureatów Programu Edukacyjnego dodatkowo:

 • Dane w postaci wizerunku i głosu

Żródła danych osobowych

Dane będą:

 • Zbierane bezpośrednio od Ciebie jako osoby zgłaszającej lub uczestniczącej/zakwalifikowanej do udziału w Programie Edukacyjnym tj. przekazane przez osobę, której dane dotyczą (w tym podczas rejestracji do Programu Edukacyjnego);
 • Wygenerowane przez Huawei, jego podmioty stowarzyszone, partnerów lub dostawców, w związku z organizacją Programu Edukacyjnego.

Czy będziemy przetwarzać dane szczególnych kategorii?

Nie

Komu przekazujemy dane osobowe?

Huawei korzysta z dostawców i usługodawców w celu prowadzenia swojej działalności. Podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i na naszą rzecz. Takie przetwarzanie jest zawsze regulowane umowami w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, zgodności przetwarzania danych z prawem i dobrymi praktykami.

W celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w odpowiedzi na mające zastosowanie procedury prawne, Huawei może również ujawnić dane osobowe użytkownika organom ścigania lub innym organom rządowym.

Firma Huawei i nasi dostawcy oraz usługodawcy, w tym podmioty przetwarzające dane, zobowiązane są stosować zabezpieczenia technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne zgodne z przyjętymi w branży standardami, aby zapewnić poufność, integralność i dostępność danych osobowych; zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych lub zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane?

Będziemy przechowywać dane osobowe do czasu zakończenia Programu Edukacyjnego tj. 30 listopada 2021 r. Po upłynięciu wskazanego terminu Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Huawei Twoich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, dane zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane 30 listopada 2022 r, albo do momentu wycofania zgody.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przesłanych przez absolwentów Programu Seeds for the Future, w celu umieszczenia ich przez Huawei na swoim koncie/platformie mediów społecznościowych (social media) - rok od czasu ich umieszczenia na kocie/platformie mediów społecznościowych (social media), albo do momentu wycofania zgody.

Poniżej znajdziesz szczegółową informację o tym jakie dane osobwe przetwarzamy, w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

W jakim celu Huawei przetwarza Twoje dane osobowe?

 • Organizacji oraz przeprowadzenia Programu Edukacyjnego Seeds for the Future, w tym obsłudze oraz rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia;
 • Publikacji informacji o laureatach Programu Edukacyjnego oraz przyznania nagród;
 • Bezpieczeństwa wszystkich uczestników Programu Edukacyjnego, w tym bezpieczeństwa online: ochrona naszych aktywów informacyjnych i platform technologicznych przed nieupoważnionym dostępem lub wykorzystaniem oraz monitorowanie w celu wykrycia złośliwego oprogramowania i innych zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Rekrutacji do kolejnej edycji Seeds For The Future;
 • Otrzymywania przez uczestników zaproszeń na specjalne wydarzenia z udziałem czołowych ekspertów w dziedzinie nowych technologii;
 • Promocji i marketingu programu na platformach social media.

Realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym np. podatkowymi, ochroną przed roszczeniami itp.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy w celu realizacji tego celu przetwarzania (w przypadku danych opcjonalnych, o ile takie dane zostały nam przekazane)?

Treść CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia edukacyjne, dane w postaci Twojego wizerunku i głosu, dane na temat Twojego udziału w wybranych kursów fakultatywnych, oraz inne dane, które możesz nam przekazać w związku z Twoim zgłoszeniem do Programu Edukacyjnego.

Treść CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia edukacyjne, dane w postaci Twojego wizerunku i głosu.

Dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, oraz inne dane, które mogą być niezbędne dla realizacji wskazanego celu.

Podstawa prawna przetwarzania.

Uzasadniony interes Huawei.

Dobrowolna zgoda przekazana Huawei. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Huawei, w przypadku danych wymaganych przez przepisy prawa np. dane konieczne do odprowadzenia podatku.

Międzynarodowe transfery danych osobowych

Huawei to ogólnoświatowa grupa firm, która nie zawsze działa w granicach terytorialnych podmiotów prawnych i krajów, w których ma siedzibę. Podobnie jak większość globalnych organizacji, Huawei posiada scentralizowane systemy zarządzania danymi, które obejmują dostęp do danych osobowych przez spółki grupy Huawei poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Huawei zapewnia odpowiednią ochronę Twoich danych, wdrażając odpowiednie zabezpieczenia, które obejmują środki techniczne i organizacyjne, a także mechanizmy umowne, aby zapewnić, że przekazywane dane osobowe są chronione zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Aby skorzystać z tych praw lub skontaktować się z nami w kwestiach związanych z prywatnością lub ochroną danych, prosimy o przesłanie zapytania pocztą elektroniczną na dedykowany kanał kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza: https://www.huawei.com/en/personal-data-request.

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. W zależności od przypadku oraz podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych prawa te moga podlegać pewnym ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania od firmy Huawei informacji, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące jego osoby, a jeśli tak, to dostępu do kopii danych osobowych oraz szczegółowych informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez firmę Huawei.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania od Huawei korekty niedokładnych danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania od Huawei usunięcia (skasowania) swoich danych osobowych w szczególnych okolicznościach.

Prawo do ograniczania przetwarzania

Mają Państwo prawo do uzyskania od Huawei ograniczenia przetwarzania danych w szczególnych okolicznościach.

Prawo do sprzeciwu

W szczególnych okolicznościach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że może poprosić firmę Huawei o przeniesienie, skopiowanie lub przekazanie swoich danych osobowych do innego środowiska IT.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wnieść skargę do UODO: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Słownik

 • Administrator - to podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi) określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą - zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.
 • RODO - przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim ma zastosowanie co najmniej jedna podstawa prawna określona w RODO. Dostępne podstawy prawne, które mają zastosowanie do tej czynności przetwarzania danych, są podsumowane jako:
  • zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych;
  • potrzeba ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  • konieczność realizowania zadania w interesie publicznym;
  • niezbędność realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (z ograniczeniami) poprzedzonej tzw. testem równowagi (porównaniem interesów realizowanych przez administratora z interesami lub prawami i wolnościami osoby, której dane administrator przetwarza).
 • Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
  Danych zanonimizowanych nie uważa się za dane osobowe.
 • Przetwarzanie - każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Dane osobowe szczególnej kategorii - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

 

×