Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

o akademii

ICT Academy

Dzięki programowi ICT Academy, studenci i studentki biorący udział w projekcie otrzymują dostęp do kilku poziomów szkoleń. Uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie takich technologii jak np. 5G, big data, sztuczna inteligencji (AI) czy chmura obliczeniowa. 

Dodatkowo osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują ważny przez 3 lata certyfikat na poziomie HCIA. Najlepsi studenci i studenci ICT Academy mogą w przyszłości znaleźć pracę m.in. w warszawskim centrum badawczo-rozwojowym Huawei skupionym na nowych technologiach i AI.

40 000
uczestników
800
uczelni
32
kraje
Ośrodki ITC Academy w Polsce

Polskie uczelnie wyższe,
które uczestniczą w programie: