Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Co się działo ostatnio?

Seeds For The Future 2023

Jubileuszowa edycja programu przyciągnęła rekordową liczbę zgłoszeń ponad 250 kandydatów z uczelni z całej Polski. X odsłona Seeds for the Future stanowi świadectwo wzrostu reprezentacji kobiet w świecie technologii, na co wskazuje nie tylko liczba aplikacji wysłanych przez panie, ale też fakt, że spośród finałowej 50-tki, aż 72% stanowiły studentki.

Ponadto, w ramach inicjatywy Tech4Good polski zespół Carely został wyróżniony jako najlepszy w swojej grupie, dzięki czemu zakwalifikował się do udziału w międzynarodowym finale Tech4Good. Zespół utalentowanych studentów skonstruował innowacyjne rozwiązanie bazujące na algorytmie AI, mające na celu pomoc opiekunom i osobom chorym na Alzheimera w lepszej komunikacji.

Co się działo ostatnio?

Seeds For The Future 2022

IX edycja programu cieszyła się rekordową liczbą zgłoszeń – aż 163 kandydatów z ponad 40 polskich uczelni.  Spośród wybranych 50 uczestników aż 68% stanowiły studentki.

Polski zespół HuaSquad został wyróżniony jako jeden z sześciu najlepiej ocenionych projektów z Europy w ramach globalnego konkursu Tech4Good.

Co się działo ostatnio?

Seeds For The Future 2021

VIII polska edycja programu odbyła się w listopadzie 2021 roku i zgromadziła 45 uczestników – liczba kobiet wzrosła do 51%.

Startup Sensideer stworzony przez studencką grupę z Polski został doceniony podczas międzynarodowego konkursu Tech4Good, który koncentruje się na technologiach pozytywnego wpływu.

W PRZYGOTOWANIU I PROMOCJI PROGRAMU WSPARLI NAS DOTYCHCZAS

Patroni programu

PRZY WSPARCIU MERYTORYCZNYM W RÓŻNYCH EDYCJACH UCZESTNICZYŁY

Uczelnie wyższe i grupy studenckie

... oraz

Patroni medialni

relacje prasy internetowej

Zobacz, co o poprzednich edycjach
pisały media

Rzeczpospolita
12 stycznia 2022
"Tegoroczna odsłona Seeds For The Future jest ewidentnym dowodem na to, że grono kobiet zainteresowanych spełnianiem się w branży ITC stopniowo się powiększa. Spośród 45 zrekrutowanych kandydatów, 51% to studentki. To pierwszy raz w historii wszystkich edycji edukacyjnego programu Huawei, kiedy kobiety stanowiły większość uczestników."
ITReseller
14 grudnia 2021
"W trakcie Huawei Talent Summit głos zabrali nie tylko eksperci, ale również ośmiu uczestników programu Seeds for the Future, w tym laureaci polskiej edycji: Kamil Kozłowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Maciej Skorupski, student wydziału Inżynierii Materiałowej AGH, który podczas wydarzenia otrzymał wyróżnienie za jeden z najlepszych wyników w całym regionie. Grupa jednogłośnie pochwaliła program i wyraziła nadzieję na większe wsparcie ze strony firm ICT – takich jak Huawei – pod względem niesienia inspiracji m.in. w tematyce zrównoważonego rozwoju."
Bizes Wprost
2 grudnia 2021
"Podczas gali wręczenia nagród w warszawskim hotelu Reinessance odbył się panel dyskusyjny na temat nowych technologii, edukacji oraz inwestowaniu w studentów. Pierwsza część dyskusji była poświęcona umiejętnościom, jakich potrzebują studenci, do tego, aby skutecznie wejść do świata biznesu. Drugim tematem panelu było nastawienie młodych ludzi do świata. Dr Bianka Siwińska przytoczyła badanie firmy Deloitte, które alarmowało, że studenci nie chcą być liderami i nie są zainteresowani przewodzeniem innymi. Zdaniem prezes Perspektyw, to błędne założenie, bo do nowego pokolenia stara się dostosować przestarzałe normy. W ramach debaty poruszony został też temat przyszłości młodych ludzi w Polsce."
Inside CEE
4 lutego 2022
"Obecność reprezentantów z Polski w gronie dziesięciu najbardziej innowacyjnych studenckich projektów technologicznych z ponad 100 krajów potwierdza, że dzięki inwestowaniu w rozwój talentów i zaangażowaniu młodych inżynierów, rodzimy rynek ICT ma potencjał wybicia się do europejskiej czołówki cyfryzacji."
Telix
8 września 2021
"Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) stały się kluczowymi motorami rozwoju dla wielu branż. Aby inspirować przyszłych liderów w tym zakresie oraz zapewnić im dostęp do najnowszej wiedzy, Huawei stworzył Seeds For The Future. W ramach 8-dniowego programu online uczestnicy poznają wiodące trendy w rozwoju sztucznej inteligencji i inteligentnych miast, zastosowań 5G oraz technologii służących ochronie planety."